ΚΤΕΟ

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Χαρτί κτέο
  • Κάρτα καυσαερίων
  • Εμπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία έως και μία εβδομάδα.
  • Εκπρόθεσμο θεωρείται όταν έχει περάσει η ημερομηνία πάνω από μία εβδομάδα.
  • Είσοδος χρήστη