Μετατροπή διπλώματος

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
3. Πρωτότυπο δίπλωμα
4. Αριθμός ΑΦΜ
5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)

  • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική
  • Εάν το δίπλωμα έχει λήξει τότε φτιάχνουμε κ χαρτιά ανανέωσης.
  • Είσοδος χρήστη