Ειδική άδεια Ταξί

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

1. Φωτοτυπία ταυτότητα ή άδειας παραμονής
2. Φωτοτυπία διπλώματος
3. 6 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4. Αριθμό ΑΦΜ
5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
7. Βιβλιάριο υγείας
8. Όλα τα παράβολα από εφορία και εθνική τα κόβουμε εμείς.

 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.
 • Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21’ έτος της ηλικίας σας.
 • Πρέπει να είστε κάτοχος Β’ κατηγορίας (ερασιτεχνικό).
 • Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ζητά τη χορήγηση του ποινικού μητρώου σας.


 • Εάν είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος

  1. Φωτοτυπία ταυτότητα ή άδειας παραμονής
  2. Φωτοτυπία διπλώματος
  3. 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Αριθμό ΑΦΜ
  5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
  6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.
 • Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21’ έτος της ηλικίας σας.
 • Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ελέγχει το ποινικό μητρώο σας.


 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

  1. Φωτοτυπία ταυτότητα ή άδειας παραμονής
  2. Φωτοτυπία διπλώματος (να μην έχει λήξει)
  3. 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Αριθμό ΑΦΜ
  5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
  6. Ειδική άδεια ταξί και φωτοτυπία της

 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδειας οδήγησης.
 • Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας, το Υπουργείο ελέγχει το ποινικό μητρώο σας.
 • Σε περίπτωση που έχει λήξει το δίπλωμά σας, θα πρέπει πρώτα να ανανεώσετε το δίπλωμά σας και μετά την ειδική άδεια τάξι.
 • Είσοδος χρήστη