Μεταβιβάσεις

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Χαρτί κτέο
  • Ταυτότητα και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή
  • Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις (δίνονται στη σχολή)
  • Είσοδος χρήστη