Αυτοκίνητο

Αν δεν υπάρχει κανένα δίπλωμα.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
2.Αριθμό ΑΦΜ
3.Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
4.Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)
5.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
6.Βιβλιάριο υγείας

 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εθνική και εφορία.
 • Τα μαθήματα είναι 21 θεωρητικά και 25 πρακτικά.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 • Αν υπάρχει δίπλωμα μηχανής.

  1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  2.Φωτοτυπία διπλώματος
  3.Αριθμό ΑΦΜ
  4.Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου(4×6 cm)
  5.Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)
  6.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εθνική και εφορία.
 • Τα μαθήματα είναι 6 θεωρητικά και 18 πρακτικά.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Είσοδος χρήστη