Μοτοσυκλέτα

Αν δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*.
2. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
3. Αριθμό ΑΦΜ.
4. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).
5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
6. Βιβλιάριο υγείας.

 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική.
 • Τα μαθήματα είναι 31 θεωρητικά και 14 πρακτικά.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • ΑΜ:Από 16 ετών.
 • Α1:Από 18 ετών.
 • Α2:Από 20 ετών.
 • Α:Από 24 ετών (Εάν είναι κάτοχος 2 ετών Α2 βγάζει Α νωρίτερα από τα 24 έτη).

 • Αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου.

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής*.
  2. Φωτοτυπία διπλώματος.
  3. Αριθμό ΑΦΜ.
  4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm).
  5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).
  6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική.
 • Τα μαθήματα είναι 11 θεωρητικά και 14 πρακτικά.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 • Αν υπάρχει δίπλωμα μηχανής και θέλουμε μεγαλύτερη.

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*.
  2. Φωτοτυπία διπλώματος.
  3. Αριθμό ΑΦΜ.
  4. Δύο (2 )έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm).
  5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).
  6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική.
 • Τα μαθήματα είναι 2 θεωρητικά και 7 πρακτικά.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Είσοδος χρήστη