Μοτοποδήλατο 50cc

Αν δεν υπάρχει κανένα δίπλωμα.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
2.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
3.Αριθμό ΑΦΜ.
4.Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).
5.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
6.Βιβλιάριο υγείας.

 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική.
 • Τα μαθήματα είναι 31 θεωρητικά και 14 πρακτικά.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος, θα πρέπει να φέρει και δύο υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς του (δίνονται στη σχολή).

 • Αν υπάρχει δίπλωμα Αυτοκινήτου.

  1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής*.
  2.Φωτοτυπία διπλώματος.
  3.Αριθμό ΑΦΜ.
  4.Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm).
  5.Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή).
  6.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική.
 • Τα μαθήματα είναι 11 θεωρητικά και 14 πρακτικά.
 • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Είσοδος χρήστη