Φορτηγό

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον δίπλωμα αυτοκινήτου.


1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
2.Φωτοτυπία διπλώματος
3.Αριθμό ΑΦΜ
4.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
5.Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ61 (δίνεται στη σχολή)
6.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
7.Βιβλιάριο υγείας

  • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εθνική και εφορία.
  • Είσοδος χρήστη