Νταλίκα

Πρέπει να έχετε δίπλωμα φορτηγού.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής
2.Φωτοτυπία διπλώματος
3.Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
4.Αριθμό ΑΦΜ
5.Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ62 (δίνεται στη σχολή)
6.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

  • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εθνική και εφορία.
  • Είσοδος χρήστη