Αχιλλέως 14, Νίκαια 18454
6943242242
ωράριο γραφείου 10:30-13:30 & 18:00-21:00 | ώρες μαθημάτων: 09:00-22:00

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  3. Πρωτότυπο δίπλωμα
  4. Αριθμός ΑΦΜ
  5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
  6. Βιβλιάριο υγείας
 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική
 • Το ερασιτεχνικό δίπλωμα λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας σας και ανανεώνεται για 3 χρόνια.
 • Όσοι έχουν πάρει δίπλωμα οδήγησης από 19/01/2013 πρέπει να ανανεώνουν το δίπλωμά τους ανά 15 έτη.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  3. Πρωτότυπο δίπλωμα
  4. Αριθμός ΑΦΜ
  5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
  6. Βιβλιάριο υγείας
 • Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική
 • Το επαγγελματικό δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.