Αχιλλέως 14, Νίκαια 18454
6943242242
ωράριο γραφείου 10:30-13:30 & 18:00-21:00 | ώρες μαθημάτων: 09:00-22:00

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – D’

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον δίπλωμα αυτοκινήτου.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
2.Φωτοτυπία διπλώματος
3.ΑΦΜ
4.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
5.Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
6.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
7.Βιβλιάριο υγείας

  • Όλα τα παράβολα εκδίδονται και πληρώνονται στη σχολή.