Αχιλλέως 14, Νίκαια 18454
6943242242
ωράριο γραφείου 10:30-13:30 & 18:00-21:00 | ώρες μαθημάτων: 09:00-22:00

ΑΠΩΛΕΙΑ/ΦΘΟΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διπλώματος θα χρειαστούν :

Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
3. Αριθμός ΑΦΜ
4. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)