Αχιλλέως 14, Νίκαια 18454
6943242242
ωράριο γραφείου 10:30-13:30 & 18:00-21:00 | ώρες μαθημάτων: 09:00-22:00

AYTOKINHTO

Αν δεν υπάρχει κανένα δίπλωμα.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
2.Αριθμό ΑΦΜ
3.Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
4.Υπεύθυνη δήλωση  (δίνεται στη σχολή)
5.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
6.Βιβλιάριο υγείας

Όλα τα παράβολα εκδίδονται και πληρώνονται στη σχολή.

  • Τα  μαθήματα είναι 21 θεωρητικά και 25 πρακτικά.
  • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Αν υπάρχει δίπλωμα μηχανής.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
2.Φωτοτυπία διπλώματος
3.Αριθμό ΑΦΜ
4.Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου(4×6 cm)
5.Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
6.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

Όλα τα παράβολα εκδίδονται και πληρώνονται στη σχολή.

  • Τα ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα 18 και διάρκειας 45 λεπτών.
  • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.