Αχιλλέως 14, Νίκαια 18454
6943242242
ωράριο γραφείου 10:30-13:30 & 18:00-21:00 | ώρες μαθημάτων: 09:00-22:00

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50cc

Αν δεν υπάρχει κανένα δίπλωμα.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής.
2.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
3.Αριθμό ΑΦΜ.
4.Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
5.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).
6.Βιβλιάριο υγείας.

Όλα τα παράβολα εκδίδονται και πληρώνονται στη σχολή.

  • Τα μαθήματα είναι 31 θεωρητικά και 14 πρακτικά.
  • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
  • Εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος, θα πρέπει να φέρει και δύο υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς του (δίνονται στη σχολή).

Αν υπάρχει δίπλωμα Αυτοκινήτου.

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής*.
2.Φωτοτυπία διπλώματος.
3.Αριθμό ΑΦΜ.
4.Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm).
5.Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή).
6.Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή).

Όλα τα παράβολα εκδίδονται και πληρώνονται στη σχολή.

  • Τα μαθήματα είναι 11 θεωρητικά και 14 πρακτικά.
  • Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.